ניהול משברים פוליטיים במדיה החברתית

הנוכחות הפוליטית בזירת המדיה החברתית היא בבחינת הכרח, ככל שנוקפות השנים. היעדרות מזירה זו היא בפועל התעלמות מנתח הולך וגדל של הציבור, על כל המשתמע מכך.

הדרך הטובה ביותר להימנע ממשברים תכופים במדיה החברתית היא פשוט להיות שם ולהתנהל באופן המתאים במדיה הזו. ואולם, לעתים מזמנת המציאות לאישי הציבור ברשתות החברתיות משברים לא פשוטים, שאליהם יש להיערך מבעוד מועד. 

התמודדות טובה עם משברים מסוג זה טמונה ביכולת לזהותם בזמן אמת ולדעת לפעול באופן שימזער את הנזקים ככל האפשר. ההתמודדות באה לידי ביטוי בשלושה מישורים מרכזיים:

  • היערכות מבעוד מועד למשברים אפשריים, תוך איתור מוקדם של נקודות התורפה של הדמות הציבורית העשויות לעורר ביקורת. בהתאם לכך - גיבוש תרחישים שונים ומענה אליהם מראש.
  • גיבוש אסטרטגיה להתמודדות עם המשבר עם תחילתו והקצאת המשאבים הדרושים לשם כך בזמן מהיר.
  • הבנת הפן הרגשי שמאחורי המשבר וכפועל יוצא מכך מתן תגובות ותשובות שימזערו את הגורם הרגשי שמאחורי המשבר המתהווה.

    ובמשפט אחד: הבנה מעמיקה של מגמות אופייניות להתנהלות הציבור הישראלי בזירות הפוליטיות, בשילוב היכרות וניסיון מעמיק ברזי המדיה החברתית, הם הכלים הדרושים להתמודדות עם משברים פוליטיים במדיה החברתית.