לדבר עם הבוחר - 5 שלבים

בשנים האחרונות הרשת - ובעיקר המדיה החברתית - תופסות נפח הולך וגדל כערוץ קשר ישיר בין הפוליטיקאים ונבחרי הציבור לבין לקוחותיהם = הגולשים. 

פעילות מסוג זה דורשת מיומנות מקצועית – בהיבט של היכולת "לדבר" בשפת הרשתות החברתיות אל הגולשים – הן באמצעות מסרים יזומים וגם באופן המענה לפניות. מעבר לאסטרטגיה ברשת, יש לייצר תסריטי שיחה מובנים למענה לגולשים השונים, תוך התחשבות בפרקי הזמן שבהם יתקבל מענה אמיתי.

התנהלות מסוג זה תמנע משברים חריפים במדיה החברתית, העשויים להתרחש מפעם לפעם כשלזירות חברתיות לא ניתנת תשומת לב מקצועית, יום-יומית, עם תגובה בזמני אמת.

לחצו על האיור משמאל לצפייה בתרשים התהליך המוצע.